GLÖTESVÅLEN

- 1010 meter över havet -

Hem Guide Priser & Bokning Café Bönan Utställning

GLÖTE BYALAG

Glöte Byalag, som äger och driver Glötesvålen 1010 m över havet, är en ideéll förening, politisk och religöst obunden som skall verka för att på alla områden främja och utveckla Glötes intressen. Den som är mantalsskriven eller äger en lantbruksenhet inom Glöte skifteslag, kan bli medlem i Glöte Byalag.

Glöte Byalag står även som mottagare av den Bygdepeng som årligen utgår från Glötesvålens vindpark. Bygdepengen fördelas till olika projekt i Glöteområdet. Hittills har Bygdepengen legat som grund för Café Bönan, guidade turer till vindparken, bidrag till fiberutbyggnad, förbättring av skoterleder mm. Läs mer på www.glotebyalag.se

Läs mer på www.glotebyalag.se


Information & bokning: 070-541 3080       info@glotesvalen.se

©Glöte Byalag Sidan ändrad 2017-05-31