GLÖTESVÅLEN

- 1010 meter över havet -

Hem Guide Priser & Bokning

GLÖTE BYALAG

Glöte Byalag, som äger och driver Glötesvålen 1010 m över havet, är en ideéll förening, politisk och religöst obunden som skall verka för att på alla områden främja och utveckla Glötes intressen. Den som är mantalsskriven eller äger en lantbruksenhet inom Glöte skifteslag, kan bli medlem i Glöte Byalag.

Glöte Byalag står även som mottagare av den Bygdepeng som årligen utgår från Glötesvålens vindpark. Bygdepengen fördelas till olika projekt i Glöteområdet. Hittills har Bygdepengen delats ut till flera projekt i Glöte-området t ex badplatsen, sommarcafé, cykelväg, pulkabacke, trivselevenemang, fiberutbyggnad mm. Se hela listan på här.

Läs mer på www.glotebyalag.se


Information & bokning: 070-541 3080       info@glotesvalen.se

©Glöte Byalag Sidan ändrad 2018-07-11